Inovace… podnikatelé nejčastěji považují inovace za něco velkého a nedostupného, velmi často slovo inovace vzbuzuje extrémní emoce, pro některé je to nadužívané módní slovo, pro jiné je to stále neprobádaný a nekončící proces. Slovo „inovace“ se může týkat různých oblastí fungování společnosti, od kategorické práce se značkou – jedná se o nalezení její identity, přes její hodnotu až po konkurenční výhodu. Hlavním výsledkem inovativního přístupu společnosti ZCB OWCZARY je zefektivnění výrobních procesů, které vedlo k zavedení nových ambiciózních broušených výrobků na tenkovrstvou maltu (pěnové lepidlo). Zavedení produktové řady TERMOton S představuje několik let tvrdé práce, nesčetné investice do výzkumu a strojního vybavení a především získání nejkvalifikovanějších technických pracovníků, kteří jsou zapálení pro svůj obor. Výroba broušených výrobků je velmi citlivý a neuvěřitelně náročný proces. Zdánlivě drobný rozdíl ve výrobním procesu – tedy mechanická úprava již vypáleného výrobku – umožnil aplikovat tenký spoj na bázi pěnového lepidla o tloušťce přibližně 1 mm. Hlavním rozdílem mezi tradičními výrobky a řadou TERMOton S je jejich výška 249 mm s přesností +/- 0,3 mm. Touto technologií získáme zvýšení tepelněizolačních parametrů zdiva a snížíme technologickou vlhkost zdiva na minimum. Dalšími nespornými výhodami používání broušených výrobků TERMOton S je zvýšení rychlosti zdění, snížení množství odpadu a minimalizace vybavení potřebného pro stavební práce.

S produktovou řadou TERMOton S stavíme LEVNĚJI, RYCHLEJI, ČISTĚJI, ÚSPORNĚJI A EKOLOGIČTĚJI!

TERMOton S je založena na technologii, která je u nás stále málo známá. Jako příklad lze uvést statistiku ze západu – 95 % keramických děrovaných cihel, které se tam prodávají, jsou právě broušené výrobky. Naším lídrem mezi broušenými výrobky je keramická děrovaná cihla TERMOton P+W 25 DIAMENT S, která směle může konkurovat výrobkům zahraničních výrobců. Náš výrobek se vyznačuje nadprůměrnými parametry, tj.: nízkou nasákavostí, vysokou pevností a bezprecedentním součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,170 W/(mK). Těchto bezkonkurenčních koeficientů bylo dosaženo použitím inovativních způsobů zlepšení tepelněizolačních vlastností, zejména suroviny, a přípravou směsi umožňující vytvoření vhodné sítě mikropórů. Inovativním řešením je také specifický tvar výrobku, který maximalizuje cestu proudu teplého vzduchu z jedné strany cihly na druhou. TERMOton P+W 25 DIAMENT S má stěny ve tvaru medové plástve o tloušťce 3-4 mm, což z ní činí jedinečnou, mimořádně obtížně dosažitelnou kombinaci nejlepších funkčních a technických vlastností. Je však třeba poznamenat, že systém TERMOton S představuje revoluci v přístupu a způsobu zdění, nikoliv v samotném zdícím prvku. Keramické děrované cihly řady TERMOton S jsou stále tradičními a přírodními výrobky, které si zachovávají všechny výhody keramiky. Můžeme si být jisti, že budovy postavené z keramických cihel TERMOton S se budou vyznačovat zdravým mikroklimatem, vynikajícím součinitelem tepelné a zvukové izolace, vysokou požární odolností a pevností.

Dosažené výsledky jsou velmi potěšující pro všechny, kteří se podílejí na rozvoji ZCB OWCZARY. Aby se však společnost udržela na trhu jako moderní cihelna vyrábějící mimořádně složité výrobky s nejvyššími parametry, které udávají směr vývoje na evropském trhu, jsou zapotřebí investice a neustálé zvyšování kvalifikace a technologických možností. Naše společnost usilovně realizuje tyto cíle a právě stavíme další supermoderní výrobní závod. Tento závod je budován s podporou Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj a celý název projektu zní „Zavedení inovativní technologie sušení stavební keramiky umožňující výrobu děrované cihly s nejnižším součinitelem tepelné vodivosti“. Cílem projektu je zvýšit inovativnost a konkurenceschopnost společnosti prostřednictvím výstavby nového výrobního závodu, v němž budou implementovány výsledky práce V + V (oddělení výzkumu a vývoje), což umožní uvedení nových a výrazně vylepšených výrobků na trh. Díky nové továrně s novými kapacitami plánuje společnost ZCB OWCZARY brzy uvést na trh další skvost z prémiového segmentu… keramickou děrovanou cihlu TERMOton P+W 25 Diament PLUS, která se vyznačuje součinitelem tepelné vodivosti na úrovni, jaká dosud nebyla na domácím trhu k vidění. Dalším neméně důležitým ekologickým přínosem nové investice bude snížení spotřeby elektrické energie na tunu vypáleného produktu v procesu sušení až o 50 % ve srovnání s tradičními technologiemi, které jsou v současné době na trhu k dispozici, a snížení spotřeby tepelné energie o 20 %.

Náš závod prošel v posledním desetiletí řadou modernizací a vylepšení, ujišťujeme, že tím naše úsilí o zlepšení kvality a parametrů našich výrobků nekončí – jsme hrdí na to, že právě společnost ZCB OWCZARY přispívá k rozvoji stavebního trhu v Polsku.

MÁTE DOTAZ K NAŠIM PRODUKTŮM?

+420 581 111 620

+420 777 141 353

Kontaktujte nás, rádi Vám zodpovíme jakýkoli dotaz.