Jsme distributorem kvalitních cihel polské společnost ZCB OWCZARY známých pod značkou TERMOton pro českou republiku.

Nabízíme široký sortiment cihel jak pro obvodové, tak vnitřní zdivo. Naše cihly Vám svými vynikajícími tepelnými parametry zajistí příjemné klima v interiéru jak v létě, tak v zimě.

Hlavním výsledkem inovativního přístupu společnosti ZCB OWCZARY je zefektivnění výrobních procesů, které vedlo k zavedení nových ambiciózních broušených výrobků na tenkovrstvou maltu (pěnové lepidlo). Zavedení produktové řady TERMOton S představuje několik let tvrdé práce, nesčetné investice do výzkumu a strojního vybavení a především získání nejkvalifikovanějších technických pracovníků, kteří jsou zapálení pro svůj obor.

Cihly nebroušené

Cihelný blok určený pro vnitřní
i venkovní stěny chráněné omítkou.

Cihly broušené

Cihly pro jednovrstvé zdivo.

Cihly akustické

Produkty se zvýšenou zvukovou izolací.

Cihly doplňkové

Pro ventilační průchody.

Ocenění